• Aktualności

     • Mini miasteczko rowerowe
      • Mini miasteczko rowerowe

       15.01.2024

       W otoczeniu Szkoły pojawiła się, namalowana na kostce brukowej górnego tarasu boiska, sieć dróg i skrzyżowań, które pomogą uczniom poznawać zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym i dobrze przygotować się do egzaminu na kartę rowerową. Oprócz schematu komunikacyjnego otrzymaliśmy także mobilne znaki drogowe, atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla edukacji komunikacyjnej, realizowanej podczas zajęć techniki.  Środki na sfinansowanie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Komorniki w ruchu pieszych”, realizowanego przez Gminę Komorniki, pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Bardzo dziękujemy za ten Świąteczny Prezent.

     • Szlachetna Paczka w SP2
      • Szlachetna Paczka w SP2

       21.12.2023

       Razem pomnożyliśmy dobro!

       W dniach od 11.12 do 19.12 społeczność SP2 wsparła po raz kolejny piękną akcję pomocy potrzebującym z naszej gminy.

       Dzięki Wam wszystkim, stworzyliśmy magiczne święta.Pokazaliśmy solidarność i troskę o innych.Nasza szkolna rodzina stała się źródłem radości i wsparcia dla tych, którzy mogą tego potrzebować w tym wyjątkowym okresie.

       Za każdą przyniesioną dawkę dobra, serdecznie dziękujemy!

     • Herbatka/kawa dla seniora
      • Herbatka/kawa dla seniora

       21.12.2023

       Składamy serdeczne podziękowania uczniom, rodzicom i nauczycielom za udział w akcji "Herbatka/kawa dla seniora". Paczki zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach. Dzięki Wam - udało nam się obdarować nimi 15 seniorów. 

       Dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie i dobre serca.

     • Świąteczna Loteria
      • Świąteczna Loteria

       20.12.2023

       Rada Rodziców przy współpracy z biblioteką szkolną zorganizowała loterię fantową, której dochód przeznaczony został na zakup szkolnego sztandaru.

       Tradycyjnie, „każdy los wygrywał”. Można było wylosować: słowniki, książki, malowanki, farby, kredki, a także zabawki i puzzle. Najwięcej było pluszaków. To one kusiły najbardziej swym wyglądem i wielkością. Były powodem westchnień nie tylko przedszkolaków.

       Ku naszej ogromnej radości , wszystkie losy zostały wykupione.

       Cieszymy się ogromnie, że uczestnicząc w tym wydarzeniu, wzbogaciliśmy konto na zakup sztandaru o 3680 złotych.

       Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w powodzenie loterii.

     • Gratulacje dla Asi
      • Gratulacje dla Asi

       18.12.2023

         Gratulacje dla Joanny Łuc uczennicy klasy 4a za zajęcie V miejsca w konkursie plastycznym realizowanym w ramach zadania pod nazwą Zielone Wielkopolskie organizowanym przez Fundację Większe Mniejsze.

       Życzmy dalszych sukcesów.

       Opiekun warsztatów plastycznych: Norbert Brommer

        

     • Komorniki kibicują Warcie Poznań
      • Komorniki kibicują Warcie Poznań

       07.12.2023

       W dniu 01/12/23 uczniowie klas sportowych ( 5/6/7 klasa ), wyjechali do Grodziska Wlkp. na mecz Ekstraklasy Warta Poznań - Jagiellonia Białystok.

       Podczas meczu uczniowe głośno dopingowali zespół gospodarzy czyli Warty Poznań. W trakcie meczu mieli możliwość spotkania się i zrobienia zdjęć z Yutuberem „Ostrym” , co było wielkim wydarzeniem wsród naszej młodzieży szkolnej .

       Po zakończeniu meczu uczniowie spotkali się z piłkarzem Warty Poznań, a jednoczenie mieszkancem naszej gminy Komorniki - Kajetanem Szmytem. Były wspólne zdjęcia oraz pytania do samego zawodnika.

       Na zakończenie Kajetan wylosował jednego szczęściarza, który otrzymał koszulkę meczową Warty Poznań z jego nazwiskiem

        

     • Świąteczny pokój zagadek
      • Świąteczny pokój zagadek

       07.12.2023

       Drugi, biblioteczny „Pokój zagadek” (z ang. Escape room) już za nami.                       

       W mikołajkowy wieczór w naszej bibliotece spotkały się dwie pięcioosobowe drużyny z klas piątych , aby przeżyć wielką przygodę w „Świątecznym Pokoju Zagadek”. W tym roku do wspólnej zabawy zaprosiliśmy także uczniów z sąsiedniej szkoły.

       Drużynę naszej szkoły reprezentowali: Aleksander Cynarzewski, Alicja Wiśniewska, Matylda Rudnik, Nikodem Radliński oraz Gabriela Lechna, natomiast ze Szkoły Podstawowej nr 1 stawiła się drużyna w składzie: Kornelia Łykowska, Zofia Tomiak, Witold Dziwior oraz Natasza Trzeciak.

       Uczestnicy zabawy  krok po kroku podążali ku rozwiązaniu zagadki , jaką było odnalezienie świątecznego przepisu na pierniki.  Obydwie grupy musiały rozszyfrować wszystkie zadania i zdobyć tajemniczy szyfr potrzebny do otwarcia skrzyni, w której ukryty był stary przepis.

       Wzajemna integracja między uczniami obydwu szkół zakończyła się wspólną pizzą ufundowaną przez Radę Rodziców                                                                                 

       Na koniec na uczestników czekały dyplomy potwierdzające udział w zabawie.

     • Sprzęt fitness
      • Sprzęt fitness

       01.12.2023

       Szkoła Podstawową nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach ze środków przekazanych przez GKRPA kupiła sprzęt fitness dla oddziałów klas 0-3.

       Są to Combo Superbohater 4w1 OFK-12 – zewnętrzne urządzenie wielofunkcyjne na terenie przyszkolnym, które pozytywnie wpływa na rozwój mięśni, kształtuje poczucie równowagi i poprawia krążenie krwi. Sprzyja także integracji uczniów, ze względu na możliwość równoczesnego użytkowania go przez czterech uczniów.

       Dodatkowo gabinet terapii pedagogicznej wzbogacił się o bieżnię i stepper, m.in.do rozwijania motoryki dużej dzieci.

       Bardzo dziękujemy

        

     • Pracownia pod chmurką
      • Pracownia pod chmurką

       01.12.2023

       Pracownia pod chmurką rośnie koło naszej Szkoły. Jeszcze mógłby ktoś zapytać, w jakim miejscu? Cierpliwości. Zespół, który zajmuje się  realizacją projektu dla Beneficjenta - Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach w ramach programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Wzmocnij Swoje Otoczenie” wykonał swoje zadanie i teraz z niecierpliwością czeka na chwilę, gdy Pracownia wyjdzie z fazy projektu do pełnej realizacji.

       „Wzmocnij  Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do  znanego i  sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

       Szczegółowe informacje znajdują się na stronach  https://www.wzmocnijswojeotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.                                   

       Nasza Szkoła, osadzona mocno w lokalnej społeczności, podjęła to wyzwanie odpowiadając na brak ścieżki edukacyjnej promującej wiedzę o naturalnym środowisku i jego ochronie, w jej najbliższym otoczeniu. Powstał pomysł Pracowni pod chmurką. Postanowiliśmy zacząć od najmłodszych mieszkańców Komornik, czyli uczniów klas edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej komornickich szkół, którym mogą towarzyszyć w zdobywaniu wiedzy nauczyciele, a w czasie pozaszkolnym rodzice. Otrzymaliśmy w użytkowanie od Gminy Komorniki pas zieleni przylegający do terenu szkoły, ciągnący się wzdłuż rzeki Wirynki, który świetnie nadaje się na ten cel. Dla bezpieczeństwa dzieci i jasnego wytyczenia użytkowanego skweru, znalazły się w budżecie Gminy środki na jego ogrodzenie z trzech stron, tak by było bezpiecznie, ale dostęp dla chętnych pozostawał nieograniczony. Dzięki środkom z GKRPA w Komornikach na skwerze pojawi się służący uczniom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zestaw                                                                            

       Czekamy na dostarczenie zamówionych tablice edukacyjnych (przełom listopada i grudnia – długi proces produkcji), w tym tablic manipulacyjnych, dzięki którym uczniowie w aktywny sposób poznają życie rzeki (faunę i florę) i jej otoczenie, środowisko łąki. Dowiedzą się, co kształtuje klimat, poznają obieg wody w przyrodzie, nauczą się jak racjonalnie gospodarować zasobami naturalnymi, jak chronić życie. W Pracowni pod chmurką, oprócz materiałów edukacyjnych służących nauce i zabawie (tablic), będzie  miejsce do przeprowadzenia zajęć ( ławki dla uczniów i nauczyciela prowadzącego zajęcia), aktywna gra edukacyjna dająca możliwość sprawdzania zdobytej przez uczniów wiedzy w oparciu o przygotowywane przez nauczycieli quizy. Został wybrany spośród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej opiekun tworzącej się pracowni, który będzie odpowiedzialny za bibliotekę materiałów edukacyjnych, tworzonych przez nauczycieli na potrzeby zajęć w Pracowni pod chmurką.

     • Jadana gleba – słodka ocena!
      • Jadana gleba – słodka ocena!

       13.11.2023

       Uczniowie klas siódmych zgłębiali tematykę gleb w Polsce. Na pierwszej lekcji, po zapoznaniu się z materiałem oraz wykonaniu kilku zadań, odbyło się losowanie. Literując pojęcie gleba, każdy z uczniów wylosował dla siebie glebę spośród poznanych rodzajów: czarnoziem, bielica, rędzina, brunatna, mada rzeczna. Zadaniem domowym było przygotowanie takich składników, które swą strukturą i barwą będą odpowiadać profilowi danej gleby. Odzwierciedleniem skały macierzystej, poziomu próchnicznego, czy aluwiów (mułów, osadów rzecznych) były przede wszystkim słodkości: ciasteczka, biszkopty, płatki owsiane, jogurt, budyń, ryż z cynamonem, czekolada, kakao… Pomysłowość i zaangażowanie sięgały najwyższej warstwy – uczniowie za pomocą zielonych żelek i cukierków przedstawili roślinność. Pojawiły się także jadalne grzybki. Wykonane profile glebowe wraz z kartą charakterystyki danej gleby zostały przedstawione sąsiadowi ze szkolnej ławki. Całość zakończyła się konsumpcją o nieziemskim smaku i słodką oceną!

     • Pomoc dla zwierzaków
      • Pomoc dla zwierzaków

       18.10.2023

       Wczoraj zostały przekazane zebrane w ostatnim czasie dary do schroniska dla zwierząt w Skałowie. Spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem i wdzięcznością za wsparcie zwierzaków. Nadchodzący zimowy okres nie będzie dla nich łatwy, ale podarowana karma, koce i inne rzeczy z pewnością przyczynią się choć w części do jego przetrwania. Raz jeszcze dziękujemy Wam za zaangażowanie, za Wasze serce, empatię i wsparcie.

     • Dzień Edukacji Narodowej
      • Dzień Edukacji Narodowej

       13.10.2023

       Drodzy Nauczyciele oraz wszyscy Pracownicy naszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach!!!

       Dziękujemy, że jesteście, że wspieracie, że pomagacie, że Wam się chce chcieć!!! Doceniamy Wasz trud i ogromne zaangażowanie w kształtowanie naszych dzieci! Najserdeczniejsz życzenia ogromu mocy i sił oraz poczcia spełnienia każdego dnia!

       Składa Rada Rodziców oraz Wasi Uczniowie

     • Narodowe Czytanie 2023
      • Narodowe Czytanie 2023

       11.09.2023

       Bohaterką kolejnej 12. edycji Narodowego Czytania jest powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – dzieło kanoniczne, uchodzące za klasykę polskiej literatury i narodową epopeję. Trzytomowy utwór, po raz pierwszy opublikowany na łamach „Tygodnika Ilustracyjnego” w 1888 r., szybko zyskał uznanie i popularność wśród czytelników. Niezmiennie ceni się go za niezrównaną plastykę opisu, głębię psychologiczną i barwne postaci bohaterów, zarysowane na tle burzliwych dziejów powstania styczniowego.

       Fragmenty utworu czytali uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach.

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
    • Telefon
    • 61 810 77 26
    • Adres szkoły
    • Pocztowa 30
     62-052 Komorniki
     Poland
    • Dyrektor
    • Barbara Koralewska Idzikowska
    • Wicedyrektorzy
    • Karolina Cicha
     Piotr Duda
    • Administrator www
    • Anita Chmielewska
     achmielewska@sp2k.pl
    • Administrator Librusa
    • Adrian Przyborski
     aprzyborski@sp2k.pl
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia