• Rekrutacja do szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego

    • Rekrutacja dzieci do oddziału wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

     oraz

     zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

     w Szkole Podstawowej  nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

      

     Rekrutacja do oddziału wychowania przedszkolnego dzieci z  rocznika 2018, zamieszkałych na terenie gminy Komorniki jest prowadzona elektronicznie w systemie „Nabór” dostępnym na  https://nabor.pcss.pl/komorniki  i wymaga wypełnienia zamieszczonego tam wniosku. (system będzie aktywny 04 marca rano)

     Wypełniony i wydrukowany wniosek rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają w placówce pierwszego wyboru do          15 marca 2024 r., przedstawiając:

                     1.    dowód osobisty rodzica- do wglądu

                     2. oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka- do wglądu

      

     HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin

     w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin

     w postępowaniu uzupełniającym

      

     1

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/ oddziału przedszkolego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     04.03. - 15.03.2024 r.

     do godz. 17.00

     06.05. – 10.05.2024 r.

     do godz. 17.00

     2

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/ oddziału przedszkolnego w szkole i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     18.03. – 21.03.2024 r.

      

     13.05. - 15.05.2024 r.

      

     3

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     22.03.2024 r.

      o godz. 12.00

     16.05.2024 r.

      o godz. 12.00

     4

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia oraz potwierdzenie w systemie elektronicznym.

     22.03. - 28.03.2024 r.

     do godz. 17.00

     16.05. - 22.05.2024 r.
     do godz. 17.00

     5

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     29.03.2024 r.

      o godz. 12.00

     23.05.2024 r.

     o godz. 12.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Zgłoszenie uczniów z rocznika 2017 do klasy pierwszej, zamieszkałych w obwodzie szkoły, który obejmuje, zgodnie z Uchwałą NR XXXIII/305/2021 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 lutego 2021 r., ulice: Akacjowa, Benedykta Wielocha, Brzozowa, Chabrowa, Czesława Miłosza, Diamentowa, Drzymały, Fabianowska, Fiołkowa, Gerwazego, Haliny Poświatowskiej, Horeszki, Ignacego D. Kaczmarka, Jankiela, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kraszewskiego, Klonowa, Kościelna, Krokusowa, Kryształowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Krzysztofa Kolumba, ks. Gładysza, Ks. Malinowskiego, Ks. Robaka, Leopolda Staffa, Leśna, Lipowa, Liliowa, Łąkowa, Malinowa, Miedziana, Mieszka I i Dobrawy, Miodowa, Młyńska do nr 62, Morenowa, Nad Wirynką, os. Spółdzielcze, Pana Tadeusza, Panny Zosi, Pańska, Piaskowa, Podleśna, Pocztowa, Polna, Poznańska od ul. Pocztowej do granicy ze Szreniawą, Protazego, Rosnowska, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Srebrna, Stawna, Stefanii Czubryj, św. Rocha, Telimeny, Topolowa, Wierzbowa, Zakładowa, Zbożowa. 

      wymaga złożenia:

     1.      zgłoszenia do szkoły dostępnego na stronie szkoły www.sp2k.pl w zakładce Rekrutacja- druki do pobrania 

     2.      jednego zdjęcia legitymacyjnego,  

     3.      oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka- do wglądu

     4.      dowodu osobistego rodzica - do wglądu

     5.    zaświadczenie o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w obecnym roku szkolnym (rodzic wnioskuje o ten dokument w  sekretariacie przedszkola, do którego dziecko aktualnie uczęszcza). Dotyczy wyłącznie dzieci, które realizowały obowiązek przedszkolny poza naszą szkołą.

     Rodzice/opiekunowie prawni dostarczają dokumenty do szkoły osobiście, wchodząc wejściem od ulicy Pocztowej (przez zieloną bramę).

     PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

     04.03-15.03.2024 r. w godz. 8:00 - 16:00

     05.03 i 14.03. w godz. 9:00-17:00

      

     W przypadku zgłoszenia dziecko do innej szkoły niż wskazuje obwód szkolny, rodzic/prawny opiekun proszony jest o poinformowanie o tym fakcie Szkoły – tel. 61 8 107 726.

      

     Dyrektor Szkoły

     Barbara Koralewska- Idzikowska

     Zarządzenie 785/2024 Wójta Gminy Komorniki.pdf

     Uchwała XXXIII 305/2021.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
   • 61 810 77 26
   • Pocztowa 30
    62-052 Komorniki
    Poland
   • Barbara Koralewska Idzikowska
   • Karolina Cicha
    Piotr Duda
   • Anita Chmielewska
    achmielewska@sp2k.pl
   • Adrian Przyborski
    aprzyborski@sp2k.pl
  • Logowanie