• Organizacja roku szkolnego

     • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

     •  

      1.  

      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      1 września 2022 r.

       

      Podstawa prawna:

      - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

       

      1.  

      Zimowa przerwa świąteczna

       

      23 - 31 grudnia 2022 r.

       

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

       

      1.  

      Ferie zimowe

       

      • 30 stycznia - 12 lutego 2023 r.

      Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

       

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

       

      1.  

      Wiosenna przerwa świąteczna

       

      06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

       

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

       

      1.  

      Egzamin ósmoklasisty

      TERMIN GŁÓWNY:
      23.05.2023 (wtorek) – j.polski

      24.05.2023 (środa) – matematyka

      25.05.2023 (czwartek) – jezyk obcy nowożytny

      TERMIN DODATKOWY:

      12.06.2023 (poniedziałek) – j.polski

      13.06.2023 (wtorek) – matematyka

      14.06.2023 (środa) – jezyk obcy nowożytny

       

      Podstawa prawna:

      art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

      § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

       

      13

      Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      w szkołach

      23 czerwca 2023 r.

       

      Podstawa prawna:

      § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

       

      14

      Ferie letnie

       

      24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

       

      Podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

       

       

      Dni ustawowo wolne od pracy:

      • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,
      • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
      • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,
      • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
      • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
      • Wielkanoc – 9 kwietnia 2023 r.
      • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,
      • Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,
      • Święto Konstytucji – 3 maja 2023 r.,
      • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

       

      Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

      31.10.2022 (poniedziałek)
      02.05.2023 (wtorek)
      23,24,25.05.2023 (wtorek, środa, czwartek)

      01.06.2023 (czwartek) – Dzień Sportu

      09.06.2023 (piątek)

       

       

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
    • Telefon
    • 61 810 77 26
    • Adres szkoły
    • Pocztowa 30
     62-052 Komorniki
     Poland
    • Dyrektor
    • Barbara Koralewska Idzikowska
    • Wicedyrektorzy
    • Karolina Cicha
     Piotr Duda
    • Administrator www
    • Anita Chmielewska
     achmielewska@sp2k.pl
    • Administrator Librusa
    • Adrian Przyborski
     aprzyborski@sp2k.pl
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia