• Organizacja roku szkolnego

     • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

      1.  

      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       4 września 2023 r.

       Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

      1.  

      Zimowa przerwa świąteczna

       

       23 - 31 grudnia 2023 r.

      Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

      1.  

      Ferie zimowe

       

      12 – 25 lutego 2024:

      kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

       Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

      1.  

      Wiosenna przerwa świąteczna

       

       28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

      Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

      1.  

      Egzamin ósmoklasisty

      TERMIN GŁÓWNY:
      14.05.2024 (wtorek) – j.polski

      15.05.2024 (środa) – matematyka

      16.05.2024 (czwartek) – jezyk obcy nowożytny

      TERMIN DODATKOWY:

      10.06.2024 (poniedziałek) – j.polski

      11.06.2024 (wtorek) – matematyka

      12.06.2024 (środa) – jezyk obcy nowożytny

       

      Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

      13

      Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      w szkołach

       21 czerwca 2024 r.

      Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

      14

      Ferie letnie

       

       22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

      Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

      15.

      Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

       

      04.09.2023 (poniedziałek)
      02.05.2024 (wtorek)
      14,15,16.05.2024 (wtorek, środa, czwartek)

      31.05.2024(piątek)

      03.06.2024 (poniedziałek) – Dzień Sportu i rajd Patrona
      21.06.2024 (piątek)

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
    • Telefon
    • 61 810 77 26
    • Adres szkoły
    • Pocztowa 30
     62-052 Komorniki
     Poland
    • Dyrektor
    • Barbara Koralewska Idzikowska
    • Wicedyrektorzy
    • Karolina Cicha
     Piotr Duda
    • Administrator www
    • Anita Chmielewska
     achmielewska@sp2k.pl
    • Administrator Librusa
    • Adrian Przyborski
     aprzyborski@sp2k.pl
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia