• Aktualności

     • Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego
      • Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego

       25.04.2024

       Rekrutacja uzupełniająca dzieci do oddziału wychowania przedszkolnego

       na rok szkolny 2024/2025

       w Szkole Podstawowej  nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

        

       Rekrutacja do oddziału wychowania przedszkolnego dzieci z  rocznika 2018, zamieszkałych na terenie gminy Komorniki jest prowadzona elektronicznie w systemie „Nabór” dostępnym na  https://nabor.pcss.pl/komorniki  i wymaga wypełnienia zamieszczonego tam wniosku. (system będzie aktywny 06 maja rano)

       Wypełniony i wydrukowany wniosek rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają w placówce pierwszego wyboru w dniach 06-10 maja 2024 r., przedstawiając:

       1.      dowód osobisty rodzica- do wglądu

       2.      oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka- do wglądu 

        

       HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

        

       Lp.

       Rodzaj czynności

       Termin

       w postępowaniu rekrutacyjnym

       Termin

       w postępowaniu uzupełniającym

        

       1

       Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

       04.03. - 15.03.2024 r.

       do godz. 17.00

       06.05. – 10.05.2024 r.

       do godz. 16.00

       2

       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/ oddziału przedszkolnego w szkole  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

       18.03. – 21.03.2024 r.

        

       13.05. - 15.05.2024 r.

        

       3

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

       22.03.2024 r.

        o godz. 12.00

       16.05.2024 r.

        o godz. 12.00

       4

       Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia oraz potwierdzenie w systemie elektronicznym.

       22.03. - 28.03.2024 r.

       do godz. 17.00

       16.05. - 22.05.2024 r.
       do godz. 16.00

       5

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

       29.03.2024 r.

        o godz. 12.00

       23.05.2024 r.

       o godz. 12.00

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       Rodzice/opiekunowie prawni dostarczają dokumenty do szkoły osobiście, wchodząc wejściem od ulicy Pocztowej.

       PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

       06 -10 maja w godz. 8:00 - 16:00

        

       Dyrektor Szkoły

       Barbara Koralewska- Idzikowska

        

     • Melodyjka zamiast dzwonka...
      • Melodyjka zamiast dzwonka...

       03.04.2024

       Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach od dzisiaj dołączyła do szkół, w których tradycyjny, agresywny dzwonek zastąpiła melodyjka i zapowiedź słowna. Projekt wiązał się z modernizacją i rozbudową szkolnego radiowęzła i odbudową sytemu komunikacji wewnętrznej. Mamy nadzieję, że rozwiązanie to pozwoli na obniżenie poziomu hałasu oraz wpłynie korzystnie na atmosferę nauki i pracy w szkole. Kolejny etap tego projektu to dobór melodii zapowiadających lekcje i przerwy, oczywiście melodii, spełniających odpowiednie kryteria. Z tym zadaniem zwrócimy się po inspirację do uczniów.

     • Dżentelmen szkoły
      • Dżentelmen szkoły

       03.04.2024

       Z okazji pierwszego Dnia Wiosny SU zorganizował wybory Dżentelmena Szkoły. Konkurs składał się z dwóch etapów:

       • klasowy: uczniowie z wychowawcą wybierali najbardziej kulturalnego chłopaka danej klasy, który odznacza się uprzejmym, kulturalnym zachowaniem wobec starszych i rówieśników, ma miły sposób bycia, posługuje się poprawną polszczyzną (nie używa wulgaryzmów), szanuje poglądy innych i dba o wygląd zewnętrzny.
       • szkolny: dżentelmeni klasowi wzięli udział w konkursie szkolnym, w którym musieli wykazać się ogólną wiedzą na temat savoir-vivre’u oraz znajomością postaci ze świata kultury i nauki.

       Miło nam poinformować, iż Dżentelmenem Szkoły 2024 został Jakub Alankiewicz, uczeń klasy 6b.

       Gratulujemy!!!

   • Kontakty

     • Nazwa szkoły
     • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
     • Telefon
     • 61 810 77 26
     • Adres szkoły
     • Pocztowa 30
      62-052 Komorniki
      Poland
     • Dyrektor
     • Barbara Koralewska Idzikowska
     • Wicedyrektorzy
     • Karolina Cicha
      Piotr Duda
     • Administrator www
     • Anita Chmielewska
      achmielewska@sp2k.pl
     • Administrator Librusa
     • Adrian Przyborski
      aprzyborski@sp2k.pl
   • Biuletyn informacji publicznej
   • Librus Synergia