• REKRUTACJA 2023/2024

     • Rekrutacja do szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego

     •  

      Rekrutacja dzieci do oddziału wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

      oraz

      zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

      w Szkole Podstawowej  nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

       

      Rekrutacja do oddziału wychowania przedszkolnego dzieci z rocznika 2017, zamieszkałych na terenie gminy Komorniki jest prowadzona elektronicznie w systemie „Nabór” dostępnym na https://nabor.pcss.pl/komorniki i wymaga wypełnienia zamieszczonego tam wniosku. (system będzie aktywny 01 marca rano)

      Wypełniony i wydrukowany wniosek rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają w placówce pierwszego wyboru do 15 marca 2023 r., przedstawiając do wglądu:

      1. dowód osobisty rodzica- do wglądu
      2. oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka.
       

       

      HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

         Lp.

      Rodzaj czynności

      Termin

      w postępowaniu rekrutacyjnym

      Termin

      w postępowaniu uzupełniającym 

      1

      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

       

       

      01.03. - 15.03.2023 r.

       

       

      08.05. – 12.05.2023 r.

      2

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      16.03 – 21.03.2023 r.

       

      15.05 - 17.05.2023 r.

       

      3

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

       22.03.2023 r.

      o godz. 12.00

      18.05.2023 r.

      o godz. 12.00

      4

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      22.03 - 28.03.2023 r.

       18.05 - 24.05.2023 r.

      5

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

      29.03.2023 r.

       o godz. 12.00

      25.05.2023 r.

      o godz. 12.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Zgłoszenie uczniów z rocznika 2016 do klasy pierwszej, 

      zamieszkałych w obwodzie szkoły, który obejmuje, zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIII/305/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 lutego 2021 r., ulice: Akacjowa, Benedykta Wielocha, Brzozowa, Chabrowa, Czesława Miłosza, Diamentowa, Drzymały, Fabianowska, Fiołkowa, Gerwazego, Haliny Poświatowskiej, Horeszki, Ignacego D. Kaczmarka, Jankiela, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kraszewskiego, Klonowa, Kościelna, Krokusowa, Kryształowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Krzysztofa Kolumba, ks. Gładysza, ks. Malinowskiego, ks. Robaka, Leopolda Staffa, Leśna, Lipowa, Liliowa, Łąkowa, Malinowa, Miedziana, Mieszka I i Dobrawy, Miodowa, Młyńska do nr 62, Morenowa, Nad Wirynką, os. Spółdzielcze, Pana Tadeusza, Panny Zosi, Pańska, Piaskowa, Podleśna, Pocztowa, Polna, Poznańska od ul. Pocztowej do granicy ze Szreniawą, Protazego, Rosnowska, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Srebrna, Stawna, Stefanii Czubryj, św. Rocha, Telimeny, Topolowa, Wierzbowa, Zakładowa, Zbożowa

       

       

       wymaga złożenia:

      1. zgłoszenia do szkoły dostępnego na stronie szkoły www.sp2k.pl w zakładce Rekrutacja- druki do pobrania 
      2. jednego zdjęcia legitymacyjnego,  
      3. oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka
      4. dowodu osobistego rodzica - do wglądu

       

      Rodzice/opiekunowie prawni dostarczają dokumenty do szkoły osobiście, wchodząc wejściem od ulicy Pocztowej przez zieloną bramę.

       

      PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

      01.03-15.03.2023 r. w godz. 8:00 - 16:00

      w dniach 07.03 i 15.03.2023 w godz. 9:00-17:00.

       

       

      W przypadku zgłoszenia dziecko do innej szkoły niż wskazuje obwód szkolny, rodzic/prawny opiekun proszony jest o poinformowanie o tym fakcie Szkoły – tel. 61 8 107 726.

      Dyrektor Szkoły

      Barbara Koralewska-Idzikowska

       

      Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.pdf

      Zarzadzenie Wójta nr 623 2023.pdf

      Uchwała nr XVIII 161 2019.pdf

      Uchwała nr XXXIII 305 2021.pdf

       

       

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
    • Telefon
    • 61 810 77 26
    • Adres szkoły
    • Pocztowa 30
     62-052 Komorniki
     Poland
    • Dyrektor
    • Barbara Koralewska Idzikowska
    • Wicedyrektorzy
    • Karolina Cicha
     Piotr Duda
    • Administrator www
    • Anita Chmielewska
     achmielewska@sp2k.pl
    • Administrator Librusa
    • Adrian Przyborski
     aprzyborski@sp2k.pl
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia