• REKRUTACJA 2022/2023

     • Rekrutacja do szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego

     •  

      Rekrutacja dzieci do oddziału wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

      oraz

      zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

      w Szkole Podstawowej  nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

       

      Rekrutacja do oddziału wychowania przedszkolnego dzieci z rocznika 2016, zamieszkałych na terenie gminy Komorniki jest prowadzona elektronicznie w systemie „Nabór” dostępnym na https://nabor.pcss.pl/komorniki i wymaga wypełnienia zamieszczonego tam wniosku. ( system będzie aktywny  28.02 rano)

      Wypełniony i wydrukowany wniosek  rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają  w placówce pierwszego wyboru do 11 marca 2022 r., przedstawiając do wglądu:

      1. dowód osobisty rodzica,
      2. oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka.

       

      HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      Lp.

      Rodzaj czynności

      Termin

      w postępowaniu rekrutacyjnym

      Termin

      w postępowaniu uzupełniającym

      1.  

      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      28.02- 11.03.2022 r.

       

      04 – 09.05.2022 r.

       

      1.  

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      14 – 18.03.2022 r.

       

      10 - 12.05.2022 r.

       

      1.  

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      21.03.2022 r.

      godz. 12.00

      13.05.2022 r.

      godz. 12.00

      1.  

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      21 - 25.03.2022 r.

       

      13 - 17.05.2022 r.
       

      1.  

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

      28.03.2022 r.

      godz. 12.00

      18.05.2022 r.

      godz. 12.00

       

      Zgłoszenie uczniów z rocznika 2015 do klasy pierwszej, zamieszkałych w obwodzie szkoły, który obejmuje, zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIX/169/2020 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 3 stycznia 2020 r., ulice:

      Akacjowa, Benedykta Wielocha, Brzozowa, Chabrowa, Czesława Miłosza, Diamentowa, Drzymały, Fabianowska, Fiołkowa, Gerwazego, Haliny Poświatowskiej, Horeszki, Ignacego D. Kaczmarka, Jankiela, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kraszewskiego, Klonowa, Kościelna, Krokusowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Krzysztofa Kolumba, ks. Gładysza, ks. Malinowskiego, ks. Robaka, Leopolda Staffa, Leśna, Lipowa, Liliowa, Łąkowa, Malinowa, Mieszka I i Dobrawy, Miodowa, Młyńska do nr 62, Morenowa, Nad Wirynką, os. Spółdzielcze, Pana Tadeusza, Pańska, Piaskowa, Podleśna, Pocztowa, Polna, Poznańska od ul. Pocztowej do granicy ze Szreniawą, Protazego, Rosnowska, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stawna, Stefanii Czubryj, św. Rocha, Telimeny, Topolowa, Wierzbowa, Zakładowa, Zbożowa,

       wymaga złożenia:

      1. zgłoszenia do szkoły dostępnego na stronie szkoły www.sp2k.pl w zakładce Rekrutacja- druki do pobrania
      2. jednego zdjęcia legitymacyjnego,  
      3. oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka
      4. dowodu osobistego rodzica - do wglądu

       

      Rodzice/opiekunowie prawni dostarczają dokumenty do szkoły osobiście, wchodząc wejściem od ulicy Pocztowej.

      PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

      28.02-11.03.2022 r. w godz. 8:00-16:00

      03.03 i 10.03. w godz. 9:00-17:00

       

      W przypadku zgłoszenia dziecko do innej szkoły niż wskazuje obwód szkolny, rodzic/prawny opiekun proszony jest o poinformowanie o tym fakcie Szkoły – tel. 61 8 107 726.

      Dyrektor Szkoły

      Barbara Koralewska-Idzikowska

       

      Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/ 2023.pdf

      Zarzadzani Wójta Gminy Komorniki 464.2022.pdf

      Uchwała nr XVIII 1612019.pdf

      Uchwała nr XXXIII 305 2021.pdf

       

       

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
    • E-mail szkoły
    • sekretariat@sp2k.pl
    • Telefon
    • 61 810 77 26
    • Adres szkoły
    • Pocztowa 30
     62-052 Komorniki
     Poland
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia