• REKRUTACJA 2021/2022

     • Rekrutacja do szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego

     •  

      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

      ul. Pocztowa 30, 62-052 Komorniki, tel. 61 8107 726

      sekretariat@sp2k.pl 

      ogłasza:

       

      1. rekrutację dzieci do oddziału wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022
       z rocznika 2015, zamieszkałych na terenie gminy Komorniki;

       

      1. zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 z rocznika 2014, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

       

      1. rekrutację uczniów z rocznika 2011 do klasy sportowej o specjalnościach:
      • chłopcy- piłka nożna,
      • dziewczęta – piłka siatkowa

       

      Harmonogram rekrutacji na plakacie w zakładce "Rekrutacja do klasy sportowej", informacja na temat testu sprawności fizycznej na stronie szkoły od 1.03.2021 r.

       

      UWAGA!

      Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach rozpoczyna działania związane z rozpoznaniem potrzeb dotyczących utworzenia w szkole oddziału integracyjnego klasy pierwszej dla dzieci z rocznika 2014, zamieszkałych na terenie gminy Komorniki. Rodzice zainteresowani taką formą kształcenia proszeni są o niezwłoczne przekazanie informacji w tej sprawie do sekretariatu szkoły.

       

      DOKUMENTY

      Rodzice/opiekunowie prawni dostarczają dokumenty rekrutacyjne do szkoły osobiście, wchodząc wejściem od ulicy Pocztowej – pomieszczenie świetlicy.

      Dokumenty wymagane przy zapisach:

      1. karta zgłoszenia lub wniosek (do pobrania ze strony szkoły www.sp2k.pl w zakładce Rekrutacja),
      2. dowód osobisty rodzica,
      3. oryginał skróconego aktu urodzenia – do wglądu,
      4. 2 zdjęcia legitymacyjne dziecka (dotyczy zgłoszenia do szkoły kl. 1-8)

       

      DYŻUR REKRUTACYJNY:

      01.03.-12.03.2021 r. w godz. 8:00-16:00

      04.03 i 11.03. w godz. 8:30-17:00

       

      W przypadku, gdy rodzic zapisze dziecko do innej szkoły, niż wskazuje obwód szkolny, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły, numer tel. 61 8107 726)

       

      HARMONOGRAM REKRUTACJI

      Rodzaj czynności

      Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

      01-12 marca 2021 r.

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i stosownych dokumentów.

      15 -19 marca 2021 r.

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

      22 marca 2021 , godz.12.00.

      Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia
      w postaci pisemnego oświadczenia.

      Brak dostarczenia pisemnego potwierdzenia woli rozumiane jest jako odstąpienie od rekrutacji.

       

      22 - 26 marca 2021 r.

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego
      w Szkole Podstawowej nr 2 w Komornikach.

      29 marca 2021 r.

      godz. 12.00

       

      GRANICE OBWODU SZKOŁY

      (UCHWAŁA NR XIX/169/2020 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 3 stycznia 2020 r.)

      Akacjowa, Benedykta Wielocha, Brzozowa, Chabrowa, Czesława Miłosza, Diamentowa, Drzymały, Fabianowska, Fiołkowa, Gerwazego, Haliny Poświatowskiej, Horeszki, Ignacego D. Kaczmarka, Jankiela, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kraszewskiego, Klonowa, Kościelna, Krokusowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Krzysztofa Kolumba, ks. Gładysza, ks. Malinowskiego, ks. Robaka, Leopolda Staffa, Leśna, Lipowa, Liliowa, Łąkowa, Malinowa, Mieszka I i Dobrawy, Miodowa, Młyńska do nr 62, Morenowa, Nad Wirynką, os. Spółdzielcze, Pana Tadeusza, Pańska, Piaskowa, Podleśna, Pocztowa, Polna, Poznańska od ul. Pocztowej do granicy ze Szreniawą, Protazego, Rosnowska, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stawna, Stefanii Czubryj, św. Rocha, Telimeny, Topolowa, Wierzbowa, Zakładowa, Zbożowa.

      Dyrektor Szkoły

      Barbara Koralewska-Idzikowska

       

       

  • Kontakty

    • Nazwa szkoły
    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego
    • E-mail szkoły
    • sekretariat@sp2k.pl
    • Telefon
    • 61 810 77 26
    • Adres szkoły
    • Pocztowa 30
    • Dyrektor
    • Barbara Koralewska Idzikowska
    • Wicedyrektorzy
    • Karolina Cicha
     Piotr Duda
    • Administrator www
    • Anita Chmielewska
     achmielewska@sp2k.pl
    • Administrator Librusa
    • Adrian Przyborski
     aprzyborski@sp2k.pl
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia