Dla rodziców

Terminy zebrań z rodzicami

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Rok szkolny 2018/2019

 

 

Data

Dzień tygodnia

19.09.2018

Środa – organizacyjne

17:00 – ZEBRANIA
18:00 RADA RODZICÓW

26.09.2018

Środa – procedury egzaminu, dostosowania, (aula szkolna)

17:00 klasy III

18:00 klasy 8

28.11.2018

Środa – informacyjne 

(w tym zagrożenie oceną niedostateczną/nieklasyfikowaniem),

17:00 RADA RODZICÓW,

18:00 ZEBRANIA  Z WYCHOWAWCAMI

09.01.2019

Środa – podsumowanie I semestru,

17:00 RADA RODZICÓW,

18:00 ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

20.03.2019

Środa – informacyjne,

17:00 RADA RODZICÓW,

18:00 ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

22.05.2019

Środa – informacyjne,

(w tym zagrożenie oceną niedostateczną/nieklasyfikowaniem)

17:00 RADA RODZICÓW,

18:00 ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI