Rekrutacja do szkół średnich

 

Uczniowie i Rodzice!

Podsyłam dokument z wykazem konkursów i zawodów, które uwzględniane są jako szczególne osiągnięcia w tegorocznej rekrutacji. Sprawdziłam również kwestie naboru w powiecie. Uczniowie w tej odrębnej rekrutacji nie mają ograniczonej liczby szkół, które chcą wybrać. Przesyłam link do strony naboru w powiecie. 

 

Justyna Nowak

 

Konkursy punktowane

https://nabor.pcss.pl/powiatpoznanski


Uczniowie i rodzice uczniów klas 8 i 3 gimnazjalnych!

 

Podsyłam informacje o ilości wybieranych przez uczniów szkół w mieście Poznań. Możliwych wyborów jest 9 zarówno dla uczniów gimnazjum i uczniów szkoły podstawowej. Liczbę taką ustala organ prowadzący, w tym przypadku miasto Poznań. W rekrutacji uczniowie mogą również starać się o przyjęcie do szkół powiatowych, to już jest odrębna rekrutacja inna niż w Poznaniu. Pozyskam informacje na ten temat i przekażę je jak najszybciej. Tymczasem zamieszczam dokument uchwały RM i link jej opublikowania.

 

Justyna Nowak- pedagog, doradca zawodowy

 

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/vii-89-viii-2019-z-dnia-2019-02-26,78230/

Uchwala rekrutacja


Uczniowie klas 8 i 3 klas gimnazjalnych!!!

Podsyłam linki do stron i informacje, co na tych stronach znajdziecie, co  możne być przydatne  w wyborze szkoły i zawodu. W plikach znajdują się też: Terminarz rekrutacji oraz Ulotka dotyczaca zasad przeliczania punktów w naborze .

 

1. nabór poznań - strona z informatorem elektronicznym - zakładka Informator, analizą punktów w rekrutacji do poszczególnych klas w szkołach - zakładka Dokumenty

https://nabor.pcss.pl/poznan/

 

2. strona Centrum Doradztwa Zawodowego dzieci i Młodzieży w Poznaniu - bazy testów, informacje o zawodach - opisy, charakterystyka, szkoły, w których danego zawodu można się uczyć

 

http://cdzdm.pl/

 

3. barometr zawodów - informacje o zawodach deficytowych i nadwyżkowych

 

https://barometrzawodow.pl/

 

4. strona Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej  - wyszukiwarka zawodów, charakterystyka zawodów, opis kwalifikacji zawodowych

 

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

 

 

 

 

 

https://edukacja.mtp.pl/pl/

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=y-KVLYExjME